Om mig

Lidt om Henrik Næsby

Jeg beregner de bedste muligheder for dig

Næsby Bogholderi & Regnskab ApS er et lille bogføringsfirma, som er funderet i Galten omtrent midtvejs mellem Aarhus og Silkeborg.  

Siden 1986 har jeg med ganske få og små undtagelser været ansat indenfor regnskab og revision.

-Henrik Næsby

accounting financial data
Accounting work at office

Skal jeg hjælpe dig?

Mit virke indenfor branchen kan ses nedenfor.

Efter afslutning af min læretid var jeg i perioden 1988-89 ansat som bogholderiassistent i det lille møbelfirma Robert Vietor Skandia A/S beliggende i Hørning. Firmaet forhandlede sovesofaer og lædermøbler fremstillet på koncernens fabrik i Tyskland.

I 1989 blev jeg opfordret til at deltage i opstarten af en konkurrerende virksomhed, Ro-Vi Møbel ApS, hvor jeg havde ansvar for det komplette bogholderi, herunder bl.a. løn og told/moms. Firmaet eksisterede i to år, hvorefter jeg fungerede som likvidator, da det tyske moderselskab valgte at lukke firmaet.

I perioden 1992-97 var jeg ansat som bogholder i Randers Kontor Centrum I/S, hvor jeg havde det fulde ansvar for regnskabsfunktionen.

Fra 1999-2002 var jeg regnskabsmedarbejder i kreditorafdelingen hos fødevarekoncernen Tulip International.

Fra 2002 fik jeg ansættelse som bogholder på Faxe-Ceres-Thor-Albani depotet i Silkeborg, senere Stilling ved Skanderborg. Ansættelsesforholdet stoppede i 2005.

I 2005 blev jeg kontaktet af Statsautoriseret revisor Stig Hansen i Galten, som ønskede at ansætte mig som bogholder/revisorasistent, en stilling, som jeg bestred indtil 2011.

I 2011 forlod jeg imidlertid regnskabsbranchen på fuldtidsbasis til fordel for jobbet som rutebilchauffør og senere som letbanefører ved Aarhus Letbane.

Næsby Bogholderi & Regnskab ApS blev stiftet i 2020 som afløser for mit enkeltmandsfirma Statera Bogføring v/Henrik Næsby sideløbende med mit job som letbanefører.

Scroll til toppen